Reklamační list

REKLAMAČNÍ LIST

 

Reklamující:

 

Jméno:    ......................................................................................................................................

 

Adresa:   ......................................................................................................................................

 

Telefon:  ......................................................................................................................................

 

E-mail     ......................................................................................................................................

 

Prodávající:

 

EMITI System s.r.o.

se sídlem: č.p. 243, 563 01 Žichlínek

identifikační číslo: 01541064

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32035

 

Číslo faktury: ............................ Číslo objednávky: ....................... Datum prodeje: ..................

 

Název reklamovaného zboží: .....................................................................................................

 

Popis závady: .............................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Obsah balení při předání............................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace: OPRAVA / VÝMĚNA nehodící vyškrtněte

 

 

Datum a podpis reklamujícího....................................................................................................

 

Upozornění: Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní včetně příslušenství, předejdete tak prodloužení doby reklamace.